شوی برهنگی


داوودی های سیاه
حالم از همه گذشته و حال و آینده ام به هم می خوره.همون عجب بیهوده تکراری است دنیا
کردن زندگی سخت ترین کار دنیاست وقتی هیچکس نیست.مغز پر از تردید و سوال.بی اعتقاد و خدا.شدیدا به یک شوک الکتریکی احتیاج دارم

/ 4 نظر / 7 بازدید
علی

مجبوریم. فقط همین.

مهدیه

زندگی مجموع پریشانی است از تاثیرهایی که ما از آدم ها و اتفاق ها می گیریم. ما که همیشه دنبال معجزه ایم و یک اتفاق خارق العاده. در حالیکه نشانه ها آرام آرام کنارمان پرسه می زنند و رد می شوند. خانه نشینی کار دست آدم می دهد. خصوصا اگر تاثیرها مثل فشار توی مغزت بکوبند. مقالات مولانا رو بخون خوب می شی.

علی رب

من شاهد که بودند کسایی که دواطلبانه رفتند تیکه‌ی مغزشون را برداشتند