خستگی

 

١- در جستجوی چیزی که از دست رفته هیچ وقت نباید دنبال جایگزین بود چون انگار تمام دنیا با اون دست به یکی می کنن که جز آشغال چیزی دستتو نگیره

٢- توی شب گردی های این هفته هر وقت نگاهم به  آئینه بغل ماشین می افته یک نفر رو روی صندلی عقب می بینم و هر بار مطمئنم که عضرائیل اومده.و بدون استثناء اولین چیزی که به ذهنم میاد اینکه کاش برای من اومده باشه نه حامد.همیشه حالم از این احساسه مادرانه که دائم و در برابر همه همراهمه بهم می خوره

٣- دوست دارم برم زیر آب اون استخر همیشگی ام تمام این تعطیلات رو و فقط به اتفاقات این ٣ ماه فکر کنم.نمی دونم چی می خواد بشه اما انگار خیلی قبیحه

/ 12 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آگهیهای داتیسا

وبلاگ قشنگی داری اما قشنگتر از اون کلمه هاتن آگهیهای داتیسا - اگهیهای شما

ilia

1 - سلام 2- بیچاره وودی آلن 3 - قباحت نداره دیگه !

همشهری کاوه

شاید از دست رفته های مهم نباشه، ولی دلیل از دست دادنشون قابل تامله

مهدیه

گفتی تعطیلی داغ دلم تازه شد! دیگه هیچ تعطیلی به من مزه نمی ده! با اون مورد اول سخت موافقم.

علی

نمی دونم شاید چون توقیف شد. ولی انصافا عالیه هم شعرش هم خوانندش هم آهنگسازش (کارن همایونفر). عکسه هم درست شد سرور فوتوبلاگ داغون شده بود مثل اینکه درست شده.

مکتوب

از دست رفته ها زندگی مایند گویا! این حس مادرانه نیست حس فراره حس ترس آب خوبیش ا ینه که نمی ذاره فکر کنی می شوره اما بعد که خشک می شی لک ها بر می گردن

علی

نه بابا آهنگش توقیف شده. من که خونم زیاد خبر ندارم. فکر کنم باز امتحانا عقب بیافته[ناراحت]