خط و نقطه

 

 

خط از من

خطهای نازک با عمق کافی

بر طناب های آبی زير پوستی

نقطه ها خودشان می آيند

چه طرح های زيبايی می سازند

با پس زمينه کاشی های سفيد

زيباتر هم می شوند

وقتی آب تلاش می کند برای پاکی

خط از من

نقطه از تو

زمانی به خاطر تو می جنبيدند

چه فرقی می کند حالا می ريزند

پس خانه را به نام تو می کنم

می نويسمت از جنس همان نقطه ها

می بوسمت: شوری

می نوشمت

کاشی های هميشه سرد

خودشان را پس می کشند

اينبار از سردی من

حفره که باز شد و من افتادم

پيوستند دوباره

چه دروغهايی می بافند

روح به عمق می رود نه به عرش 

/ 7 نظر / 3 بازدید
شقايق

بسيار زيبا بود...آرزومند آرزوهاتون شقايق

مهدیه

آره خوب بود عزيزم . پيشرفت کردی ها!

alx

سلام ....................................................نه . اخه من خيال می کردم که تو پنی !!!‌سو ساری

ح-م

روح به عمق می رود نه به عرش- قشنگه و خوشحالم از اشنايی با اين جا اين جا را خواهم خووند

مانا

سلام!کجایی تو؟ درست شد؟کامپیوتر؟این الکس چشه؟بنده خدا حالش خوب نیست!!!

بابک

سلام! همه چيز سقوط می کند. (:

نقاب

چه دروغهايی می بافيم .