کاش باد نبودی

 

 

از سپيدارها بياموز

ببين چه آسان برهنه مي شوند


همه چيزش را به باد داد

چون باد در گوشش زمزمه كرد

دوستت دارم

 نمي دانست كه

حتي در همان لحظه

 باد هم آغوش است

با سروها كه حتي يك سوزنشان را هم به او ندادند.

باد شيفته كدامشان است؟

 

 

/ 8 نظر / 7 بازدید
mahdieh

من تا اطلاع ثانوی نظر نمی دم!

مانا

تو تا تمام دنياي مجازي رو برهنه نكني ول كن نيستي!

مهديه

شيفته ی هر دو ......... وفکر نکنم باد به سنگدلی ما آدمها باشد..........!

ح-م

و زیبا بود برهنه شدن سپیدارها وهم اغوشی شان با باد وهم اغوشی باد با سرو که یک سوزن هم به نخواهد داد تو مونالیزای عزیز چه توقعی از باد داری سلام به سیپیدار ومونالیزا

شقایق

بستگی داره کدومشون شيفته‌ی باد نباشند...

ح-م

دوست من درست فکر می کردی هرزه ی پیر مرده معلومه که مرده وهر کلمه این را گواهی می دهد حالا این اسم هرزه پیر برگرفته ازهمان اولین شعر است شعر جند ه ی پیر وجنده ی پیر زنده گی است زنده گی دست به دست شده بین پد رها وپسرها در طول سالیان زنده گی وزمان به بدترین شکل هرزه گی. دست به دست شدنش بین پسر وپدر

ح-م

ودیگر مونالیزای عزیز ممنوننم از تواز این که من را دوست خود دانسته ای ممنونم از لینک اما مجبورم این را هم بگویم که شاید بی جا باشد دوست من من لینک و این قبیل کارها را بلد نیستم گاو کامپیوترم دوستی چند صد کیلومتر ان ور تر این کارها را برایم می کند این را داشته باش تا نگی بی معرفتم گر چه گفتن این حر ف بی جا بود وممنونم مونالیزا