به تنها حامدم

 

 

((من نوکرتم))

تو هم فهميدی؟

به خدا قلبم آنقدر کوچک است که يا جای حرفهای تو را دارد يا جای حرفهای بی مهر

 پدر را.

چقدر آغوشت گرم بود در برابر گلايه هايم.

و من چه می توانم کرد جز آنکه وقتی می خوابی و سرت را به عادت بر دنده هايم می

 گذاری با فرياد دردم آرامشت را بر هم نزنم.

/ 3 نظر / 10 بازدید
mahdieh

نيستی به شرطی که يکبار هم که شده آرامش را بر هم بزنی ... و .. همين. اسم اين مطلب خوب نيست. برادر مينوشتی باز بهتر بود.

مانا

چقدر آغوشت گرم بود!!:((

سارا

زيبا ، زيبا ، زيبا می نويسی. نوشته قبلی... وه که زيبا است. موفق باشی.