دلم بیشتر از همیشه برای مزه نارنگی هایی که مامان تو حموم نمره به من و امیر می داد تنگ شده

/ 3 نظر / 7 بازدید
علی

یادش به خیر موهای خیس لپ های قرمز و نگاه استهزاآمیز رهگذران.

حامد روزی طلب

وبلاگ لباس شخصی با بیانیه ی نشر اینترنتی زیرزمینی ایران بازگشایی شد.... هم اکنون نیازمند یاری سبزتان... ببخشید