گاز فندکم چه زود تمام شد

           حتمآ زمستان شده

/ 8 نظر / 2 بازدید
monaliza

من چند روزی نخواهم بود

هزارپا

گاز فندک تمام شده اما موناليزای ما ادامه خواهد داشت.

pat

فندک / زمستان / هوس سيگار و .. زمستان روی سربالايی است رفيق!

Invised kid

چند روز از زمستان گذشته...!؟!!

mojtaba

نتایج:1- سیگاری هستی 2- مصرفت بالاست 3- گذر زمان رو متوجه نیستی ( حتما زیادی درگیری ) 4-دیر دیر میای ( مشکلاتت زیاده ) 5-6-7- ... باشه برا بعد . اما ...

dave

عجب زمستان لعنتی شده!

pat

اولن موناليزای من سيگاری نيستُ دومن مودمش خرابه نميتونه وصل شهُ بنده خدا هيچی هم نميتونه درس بخونه .. ديگه .. من دوستشم بايد ازش دفاع کنم!