نخست تنها كلمه بود

              پس خداوند مرا آفريد

 

       تا نسل پشه ها منقرض نشود

 

پی نوشت:منقرض همين جوريه؟از قرض مياد!!!

/ 8 نظر / 5 بازدید
رضا

همه چيز با نام تو آغاز شد: درد مرگ سرما

همشهری کاوه

من چه قول داده بودم ... بعدش هم یعنی چی جدی گرفتم؟ ... مگه ضررش به تو می رسه که این طوری حرف میزنی؟

مکتوب

نخست تنها کلمه بود /پس خداوند تو را آفريد / تا معنا بخشی جملات را /سپس عشق را / تا بيکار نمانند جملات / و اينک درد را / تا نبری از يادش / و تو ايستادی و چنين بيرحمانه / ...

سبز و سفید و ...

بله درست.از ريشه ی قرض و نه در مايه ی مرتکب،که بر وزن منفعل و "منبسط" که این واژه با روح من بد جوری جُفت ِ پس ِ هربار خوندن نوشته هات.

مانا

زینب

نخست کلمه تنها بود سپس خدا مرا آفرید تا کلمه های ساده فکر کنند که تنها نیستند

مهديه

نسل شپش ها منقرض نشه بهتره. ((:

ali

و در آغاز هيچ نبود كلمه بود و آن كلمه خدا بود.(دکتر شریعتی)