ورم مغزی بهارانه

خوب دماوند هم اول و آخرش "د" دارد  درد هم دارد  مرد هم دارد  کرد هم دارد  دارد هم دارد.ندارد ندارد  عار دارد  مار هم ندارد  را دارد مثل کبری   عيسی.مار سبز

دندون دون دارد، مغز را سقز می کُند گوش را گوشت می کُند  پوست را پوست می کَند

مغز را دون دون  می كند  خوراك می كند ۷۰

باران ران دارد سينه اش را خورده اند.انگشتت را بکش.کی کی را کشت؟بايد دو تا "و" بذارم؟

/ 16 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حسين شکر بيگی

سلام! اين روزها نمی دانم چرا هر چه می خورمت خوشمزه تر نمی شوی دندان درد دارد درد دندان ندارد ندارد دادرد دارد ! شاد باشی

جواد شکری

سلام..خوبی..........نميدونم......چيز زيادی نفهميدم

سید

من هنوز منتظر مابقی ان داستانه ام.

سید

اين دو تا <و> را کجا بايد بگذاری؟

سید

يک کمپرس اب سرد اين ورم را می خواباند؛ زياد نگران نباش.

فرزین

اين قضيه راننده تاکسی و ران و سينه چيه؟موضوع يه مقدار سکسی ميزنه

سامان

من در نهايت صحت و سلامت اعتراف ميکنم که من کم اوردم

رضا

اين بازی های زبانی مناسب شعر بودند . من يک شعر اينطوری دارم. الان يادم افتاد که بذارمش تو وبلاگ. می نويسمش خبرت می کنم بيا ببين چيکار کردم با مرد و درد و مار : نمی دانست دم در مي اورد / دمار در می اورد/ ... درد مرد می شود...

مانا