با تو هستم هرجا كه هستم

                 حتي اگه تو بري ز دستم

 

با تو هستم به اوج پرواز

                                بين ما بود هميشه يك راز

 

راز بين عاشق و معشوق

                                .....................

 

ديدی عشق من ما يك عاشق معشوق درست و حسابي هستيم اين هم رازمون من هيچوقت دوستت نداشته ام.

 

تويي امروز تويي فردا

                         تويي هر روز به بزم ما

تويي در من وجود من

                            تويي ذره هاي اين تن