ورود به ٢۵ سالگی به بهترین شکل ممکن

هنوز راضی ام از لحظه لحظه ی زندگی ٢۴ ساله ام

گرچه یه راه کاملا عجیب، متفاوت و ناشناخته جلوم دارم که قراره تمام زندگیم رو عوض کنه اما خوشبخت و عاشق و زنده ام

تولدم بیشتر از همیشه مبارک